Pracownie

Spirometria

Spirometria (łac.  spiro-oddychać, metria-pomiar) jest jednym z ważniejszych badań czynnościowych układu oddechowego.
Jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie oceniające objętość i pojemność płuc.
Polega na oddychaniu przez ustnik w ścisłej współpracy z pielęgniarką wykonującą badanie.
Przed badaniem należy:
  • nie palić papierosów co najmniej  1 godzinę przed badaniem,
  • nie ćwiczyć intensywnie co najmniej  1 godzinę przed badaniem,
  • nie pić alkoholu dobę przed badaniem,
  • nie jeść obfitych posiłków 2 godziny przed badaniem.
Na  badanie należy ubrać luźny strój umożliwiający swobodne oddychanie.

30 lat
Doświadczenia