PORADNIE

Pulmonologiczna

Specj. Chorób Płuc, Specj. Chorób Wewnętrznych
Dulęba Jacek

W ramach poradni pulmonologicznej zajmujemy się diagnozowaniem, zapobieganiem i leczeniem chorób płuc oraz chorób układu oddechowego.

W poradni pulmonologicznej istnieje możliwość przeprowadzenia spirometrii. Spirometria mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Pozwala ocenić wydolności układu oddechowego pacjenta, co ma szczególne znaczenie przy leczeniu POCHP i astmy.

Spirometria polega na badaniu czynnościowym płuc, które jest niezbędne do diagnozowania i kontrolowania schorzeń obejmujących drogi oddechowe. Przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i stosunkowo szybko.

Przed badaniem pacjent nie musi specjalnie się przygotowywać. Podczas badania należy oddychać zgodnie z zaleceniami lekarza, aby wyniki były miarodajne i wiarygodne. Spirometrii nie powinno się wykonywać bezpośrednio po wysiłku fizycznym.

30 lat
Doświadczenia