PORADNIE

Pulmonologiczna

Specj. Chorób Płuc
lek. med.
Dulęba Jacek
Specj. Chorób Płuc
lek.med.
Dzieniak Marek
W ramach poradni pulmonologicznej zajmujemy się diagnozowaniem, zapobieganiem i leczeniem chorób płuc oraz chorób układu oddechowego.
W poradni pulmonologicznej istnieje możliwość przeprowadzenia spirometrii. Spirometria mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Pozwala ocenić wydolności układu oddechowego pacjenta, co ma szczególne znaczenie przy leczeniu POCHP i astmy.
Spirometria polega na badaniu czynnościowym płuc, które jest niezbędne do diagnozowania i kontrolowania schorzeń obejmujących drogi oddechowe. Przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i stosunkowo szybko.
Przed badaniem pacjent nie musi specjalnie się przygotowywać. Podczas badania należy oddychać zgodnie z zaleceniami lekarza, aby wyniki były miarodajne i wiarygodne. Spirometrii nie powinno się wykonywać bezpośrednio po wysiłku fizycznym.

30 lat
Doświadczenia