O lekarzu
lek.
Sawicka–Budzbon Bożena
Reumatolog

30 lat
Doświadczenia