O lekarzu
lek. med.
Sawicka–Budzbon Bożena
Reumatolog

30 lat
Doświadczenia