O lekarzu
lek. med.
Ślifierz-Piotrowska Elżbieta
Gastroenterolog

30 lat
Doświadczenia