O lekarzu
lek.
Wiercińska Joanna
Reumatolog

30 lat
Doświadczenia