03 BADACZE

Wysokie kwalifikacje
zawodowe

Lekarze posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które podnoszą na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach oraz posiadają doświadczenie w badaniach klinicznych jako główni badacze oraz współbadacze. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

03 BADACZE

Wieloletnie
Doświadczenie

Intercor współpracuje z zespołem wykwalifikowanych koordynatorów posiadających wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych.

Lekarze sukcesywnie zgłębiają wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej – wszyscy członkowie personelu ośrodka ukończyli szkolenia oraz posiadają certyfikaty ICH Good Clinical Practice E6 (R2).

Wszystkie pielęgniarki i koordynatorzy posiadają certyfikaty IATA.