Badania

Dlaczego
badania
kliniczne

Wszystkie leki, które są dostępne w aptece lub podawane pacjentom w szpitalu musiały wcześniej przejść badania kliniczne. 

Współczesna medycyna rozwija się dzięki nieustannym badaniom nad nowymi sposobami leczenia. Badania umożliwiają odkrycie innowacyjnych sposobów leczenia lub polepszenie dotychczasowych metod. Substancje, które najlepiej rokują najpierw muszą być przebadane w czasie trwania badań klinicznych kiedy pacjenci pozostają pod opieką lekarzy przyjmują te substancje.

Zanim lekarz przystąpi do prowadzenia badanie klinicznego, musi odbyć się szereg kontroli. Mają one zapewnić, że wszystkie procedury w badaniu będą uwzględniały maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Zanim rozpocznie się badanie, musi ono uzyskać akceptację Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych przy Ministerstwie Zdrowia oraz Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym lub Izbie Lekarskiej. Specjaliści wchodzący w skład Urzędu oraz Komisji Bioetycznej: lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych, prawnicy, duchowni oraz urzędnicy wyrażą zgodę na prowadzenie badania tylko i wyłącznie, jeżeli ich zdaniem korzyści dla chorego wynikające z udziału w badaniu są większe, niż potencjalne ryzyko. Lekarz i przychodnia podejmujący się prowadzenia badania, zobowiązani są stworzyć dogodne warunki dla pacjentów, w których to bezpieczeństwo pacjentów jest najistotniejszym aspektem.

Badania kliniczne są finansowane przez firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które starają się dowieść, że nowy lek lub sposób leczenia w danej chorobie jest skuteczny i bezpieczny. Firmy te płacą za leki przyjmowane przez pacjentów w związku z badaniem. Pacjent nie płaci za wizyty u lekarza. W większości przypadków pacjenci nie ponoszą kosztów dojazdów do przychodni biorąc udział w badaniu. Każdy uczestnik przyczynia się do rozwoju medycyny i leczenia chorób, w przypadkach, w których lekarze obecnie są bezradni.

B

30 lat
Doświadczenia