01 PACJENT

Informacje
dla pacjenta

Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Przed przystąpieniem do badania klinicznego pacjent informowany jest o jego celach, sposobie i warunkach przeprowadzenia, spodziewanych korzyściach oraz możliwym ryzyku. Pacjent weźmie udział w badaniu tylko wtedy jeżeli wyrazi na to zgodę. W każdym momencie pacjent ma prawo do wycofania się z udziału w badaniu i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. W takim przypadku nadal posiada prawo do standardowego leczenia u swojego lekarza.

01 PACJENT

Co zyskuje pacjent biorący
udział w badaniu
klinicznym?

Główną korzyścią dla pacjenta biorącego udział w badaniu jest dostęp do innowacyjnego leczenia produktem badanym, który nie jest jeszcze powszechnie dostępny.

Pacjent jest pod stałą opieką medyczną, ma możliwość ciągłego kontaktu z lekarzem, w krótkich odstępach czasu odbywają się wizyty mające na celu ocenę stanu zdrowia uczestnika. W trakcie ich trwania przeprowadzany jest szereg badań kontrolujący wpływ terapii na organizm. Pacjent nie ponosi kosztów związanych z badaniem klinicznym. Wszystkie leki, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz wizyty kontrolne opłaca sponsor badania. W większości przypadków zwracane są także koszty dojazdów pacjenta do ośrodka.

01 PACJENT

O czym powinien pamiętać
pacjent biorący
udział w badaniu
klinicznym?

Po wyrażeniu Świadomej Zgody, pacjent powinien dostarczyć informacje o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia.

Ma również obowiązek zgłaszania się na wszystkie umówione wizyty do ośrodka, w przypadku, gdy nie może przyjść na wizytę powinien telefonicznie poinformować personel szpitala lub przychodni. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego oraz zgłaszać wszelkie niepokojące objawy, przebyte choroby oraz pobyty w szpitalu, jakie wystąpiły w trakcie terapii.