Pracownie

Doppler Naczyń

Badanie Dopplerowskie to badanie USG, które ocenia:

  • szybkość i kierunek przepływu krwi przez naczynia,

  • szerokość naczynia,

  • grubość jego  ściany,

  • zwapnienia,

  • zwężenia wywołane blaszką miażdżycową.

Wykorzystuje się do tego tzw. efekt Dopplera czyli zmianę częstotliwości sygnału USG odbitego od poruszających się krwinek.

Badanie dopplerowskie wykorzystuje się do badania przepływu krwi w obrębie serca, naczyń a także do oceny przepływu krwi przez inne narządy.

Badanie dopplerowskie naczyń jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie wymaga żadnego przygotowania. Do wykonania badania nie ma przeciwskazań.

Najczęstszymi obszarami badania są:

  • tętnice szyjne i kręgowe dla oceny grubości ściany, ewentualnych blaszek miażdżycowych i stopnia zwężenia, nieprawidłowego przebiegu i połączeń,

  • żyły kończyn dolnych – badanie obejmuje ocenę drożności żył, funkcję zastawek i perforatorów i ocenę postępu leczenia zakrzepicy żylnej,

  • tętnice kończyn dolnych – obejmują badanie tętnic kończyn ale często poszerzone o aortę i tętnice nerkowe oraz biodrowe. W badaniu ocenia się ścianę tętnic, obecność blaszek miażdżycowych, zwężenia lub obecność tętniaków, szybkość i charakter przepływu krwi.

Wczesne wykrycie zmian i wdrożenie odpowiedniego leczenia znacznie zmniejsza ryzyko udaru mózgu.

30 lat
Doświadczenia