Pracownie

Echo Serca – Dzieci

Echo serca u dzieci jest bardzo ważnym elementem diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych oraz monitorowania ich przebiegu. Pomaga wykryć i zdiagnozować wady wrodzone i nabyte serca.

  • Echokardiografia serca jest najpowszechniej stosowaną techniką obrazowania u pacjentów z chorobami układu krążenia. Badanie to pozwala na uzyskanie obrazów z wielu projekcji. Stanowi wiarygodną i powtarzalną technikę oceny anatomii serca i zaburzeń hemodynamicznych towarzyszących chorobom układu krążenia.

  • Echokardiografia dopplerowska pozwala na ocenę kierunku i prędkości przepływu krwi wewnątrz serca. Jest wartościową metodą stosowaną do wykrywania i oceny ilościowej zwężeń i niedomykalności zastawek.

  • Badanie jest całkowicie bezpieczne, nie ma przeciwskazań do jego wykonania i nie wymaga specjalnego przygotowania.

  • Badanie wykonujemy na nowoczesnych aparatach dedykowanych tylko do badań naczyniowo-sercowych. Wykonanie badania wymaga dużych umiejętności technicznych oraz doświadczenia lekarza.

30 lat
Doświadczenia