• Echokardiografia serca jest najpowszechniej stosowaną techniką obrazowania u pacjentów z chorobami układu krążenia. Badanie to pozwala na uzyskanie obrazów z wielu projekcji. Stanowi wiarygodną i powtarzalną technikę oceniającą czynność skurczową komór, prace zastawek, wielkość jam serca i ewentualnych nieprawidłowych połączeń między przedsionkami i komorami.
  • Echokardiografia dopplerowska pozwala na ocenę kierunku i prędkości przepływu krwi wewnątrz serca. Jest wartościową metodą stosowaną do wykrywania i oceny ilościowej zwężeń i niedomykalności zastawek.
  • Badanie jest całkowicie bezpieczne, nie ma przeciwskazań do jego powtarzania i nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Badanie wykonujemy na nowoczesnych aparatach dedykowanych tylko do badań naczyniowo-sercowych. Wykonanie badania wymaga dużych umiejętności technicznych oraz doświadczenia  lekarza.


     

30 lat
Doświadczenia