Pracownie

EKG – Dzieci

EKG jest badaniem bezinwazyjnym i bezbolesnym. Jest to zapis czynności elektrycznej mięśnia sercowego, rejestrowanej z powierzchni ciała. Standardowy zapis EKG to zapis 12 odprowadzeń (elektrod):

  • odprowadzenia kończynowe – umieszcza się powyżej nadgarstków oraz  powyżej kostek,
  • odprowadzenia przedsercowe – elektrody rozmieszcza się na klatce piersiowej.

EKG jest rejestrowane na siatce milimetrowej, co umożliwia wykonanie pomiarów amplitudy oraz czasu trwania  poszczególnych elementów morfologicznych zapisu. Badanie pozwala na obrazowanie wielu nieprawidłowości w obrębie serca (zaburzenia  rytmu i przewodnictwa) oraz stanowi cenne uzupełnienie w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

30 lat
Doświadczenia