Pracownie

Holter Ciśnieniowy – Dzieci

Holter Ciśnieniowy jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca. Polega na założeniu na ramię mankietu, który podłącza się do  aparatu rejestrującego ciśnienie.

Holter ciśnieniowy rejestruje ciśnienie tętnicze krwi, wykonując zwykle badanie co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy. Pomiary w warunkach ambulatoryjnych powinny być wykonywane w różnych sytuacjach  życia codziennego.  Badanie to pozwala określić z dużą dokładnością, jak często w ciągu doby występują nieprawidłowe wartości.

Badanie pomaga w ocenie wpływu różnych sytuacji na ciśnienie tętnicze a także na dobór optymalnego sposobu leczenia. Dobowe obrazowanie ciśnienia daje szersze i skuteczniejsze możliwości diagnostyczne.

30 lat
Doświadczenia