Pracownie

Holter EKG

Holter EKG jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym. Polega na całodobowym (czasem kilkudniowym) rejestrowaniu pracy serca podczas codziennej aktywności a także podczas snu. Pozwala na uchwyceniu i zdiagnozowaniu zaburzeń, których nie można wykryć podczas EKG spoczynkowego. Ciągłe monitorowanie pozwala na identyfikację zdarzeń niemych klinicznie lub skąpoobjawowych np.:

  • napadów migotania przedsionków (AF)

  • epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego

Do częstych wskazań wykonania badania należą:

  • uczucie kołatania serca,

  • omdlenia,

  • diagnostyka przyczyny udaru mózgu,

  • ocena skuteczności leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia,

  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca.

Badanie powinno być nieprzerwanie wykonywane podczas wszystkich rutynowych czynności dnia codziennego i normalnej aktywności zawodowej. Bardzo ważne jest aby wypełnić dziennik badania holterowskiego, opisać czynności i odczucia (duszność, ból w klatce piersiowej, uczucie arytmii itp.) co znacznie ułatwi ocenę i właściwy opis badania.

W trakcie badania należy zażyć wszystkie leki przepisane na stałe, jeżeli lekarz kierujący nie zmienił zaleceń.

Holter EKG dostępny jest także dla dzieci. Po więcej informacji na ten temat kliknij > Holter EKG dla dzieci

30 lat
Doświadczenia