Pracownie

Pracowania EMG/ENG

Neurolog
dr n.med.
Małecka Emilia

Dostępny zakres diagnostyki uszkodzenia nerwów:

 • Zespół cieśni nadgarstka (nerw pośrodkowy, nerw łokciowy: fala F, włókna ruchowe i czuciowe, próba ILD)
 • Neuropatia nerwu łokciowego (nerw łokciowy: włókna ruchowe, fala F, włókna czuciowe, próba ILD, inching)
 • Zespół nerwu międzykostnego tylnego (nerw promieniowy, włókna ruchowe i czuciowe, mięśnie z zakresu unerwienia n.promieniowego w obrębie przedramienia)
 • Uszkodzenie nerwu nadłopatkowego (mięsień nadgrzbietowy, podgrzebieniowy, ew. nn. górnej części splotu)
 • Badanie obustronnego zespołu cieśni nadgarstka
 • Różnicowanie uszkodzeń spowodowanych chorobami kręgosłupa od uszkodzeń nerwów obwodowych
 • Badanie w kierunku polineuropatii
 • Badanie w kierunku SLA
 • Badanie splotu ramiennego
 • Próba tężyczkowa
 • Próba miasteniczna
 • Ocena mięśnia metodą ilościową

Elektroneurografia (ENG)

 • metoda diagnostyczna, która służy ocenie parametrów przewodnictwa włókien ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych
 • badany nerw musi zostać zastymulowany bodźcem elektrycznym, służy do tego specjalna elektroda, którą przykłada się do skóry, w miejscu stymulacji pacjent odczuwa mrowienie, szczypanie, które niekiedy może być odczuciem nieprzyjemnym

Elektromiografia (EMG) 

 • metoda diagnostyczna pozwalająca ocenić elektryczną aktywność mięśnia z wykorzystaniem koncentrycznej elektrody igłowej
 • podczas badania lekarz musi umieścić w jednym lub kilku mięśniach pacjenta cienką, jednorazową igłę (podobną do tej stosowanej w akupunkturze), pacjent odczuwa ukłucie jak przy wykonywaniu zastrzyku lub pobraniu krwi

 Jak przygotować się do badania ENG/EMG

W dniu badania najlepiej nie nanosić na skórę badanej okolicy kremów, balsamów, maści itp. Ponieważ temperatura skóry może zafałszować wynik badania w chłodne dni najlepiej przyjść do poradni kilka minut wcześniej, żeby się ogrzać. Poza tym badanie EMG/ENG nie wymaga specjalnych przygotowań.

Jak przebiega badanie ENG 

Badany nerw musi zostać zastymulowany bodźcem elektrycznym. Służy do tego specjalna elektroda, którą przykłada się do skóry. W miejscu stymulacji pacjent odczuwana mrowienie, szczypanie, które niekiedy może być odczuciem nieprzyjemnym. Do rejestracji czynności nerwu nie używa się igieł.

Badanie ENG wykonuje się w przypadku takich chorób jak:

 • polineuropatia
 • zespoły z uwięźnięcia (m.in.: zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona, zespół nerwu międzykostnego tylnego)
 • uszkodzenia splotu ramiennego
 • inne uszkodzenia pojedynczych nerwów.

Jakie są przeciwskazania do badania ENG.

Pacjenci, którzy mają wszczepiony stymulator serca lub kardiowerter nie mogą mieć wykonanego badania elektroneurografii (ENG), w którym wymagana jest stymulacja elektryczna w bezpośrednim sąsiedztwie stymulatora/kardiowertera np. pełnego badania splotu ramiennego lewego.

Jak przebiega badanie EMG 

Lekarz musi umieścić w jednym lub kilku mięśniach pacjenta cienką, jednorazową igłę (podobną do tej stosowanej w akupunkturze). Pacjent odczuwa ukłucie jak przy wykonywaniu zastrzyku lub pobraniu krwi. Mięsień badany jest w pełnym spoczynku oraz podczas pracy (przy lekkim i bardzo dużym napięciu).

Badanie EMG służy diagnostyce:

 • chorób mięśni ( podejrzenia wystąpienia takiej choroby wysuwa na podstawie objawów i badania lekarz)
 • dyskopatii
 • uszkodzenia nerwów (lokalizacja poziomu uszkodzenia, rokowanie)

Jakie są przeciwwskazania do badania EMG.

Pacjenci, którzy cierpią na chorobę układu krzepnięcia lub przyjmują leki przeciwzakrzepowe (takie jak np. Acenokumarol, Sintrom,Warfin, Pradaxę czy Xarelto, Eliquis, Lixiana, Areplex itp.) muszą poinformować o tym lekarza kierującego – choroby układu krzepnięcia i stosowanie ww. leków jest przeciwwskazaniem do wykonania badania mięśnia metodą EMG z użyciem igły, jeżeli miejsce poddane badaniu nie może być skutecznie uciśnięte po badaniu.

 

30 lat
Doświadczenia