Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe konto pacjenta to łatwy dostęp do recept i dokumentacji medycznej. Założenie konta na stronie WWW.PACJENT.GOV.PL umożliwi Państwu m.in. otrzymywanie recept sms-em i poprzez email. Znajdzie się tam również Państwa pełna dokumentacja medyczna. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie.