Poradnia okulistyczna

Posiadamy nowoczesny aparat do bezinwazyjnego wykrywania i monitorowania zmian zwyrodnieniowych i zapalnych plamki żółtej oraz badania zmian jaskrowych w obrębie nerwu wzrokowego (SOCT).