PORADNIE

Hematologiczna

W poradni zajmujemy się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób krwi i układu krwiotwórczego. Pomagamy pacjentom z zaburzeniami hematologicznymi.
W ramach poradni zapewniamy diagnostykę:
  • niedokrwistości niedoborowych, niedokrwistości hemolitycznych i plastycznych oraz zespołów MDS
  • nieprawidłowości w zakresie krwinek białych i leukopenii, limfocytozy – chorób limfo- i mieloproliferacyjnych
  • nieprawidłowości w zakresie płytek – nadpłytkowość i małopłytkowość
  • zaburzeń krzepnięcia m.in. trombofilii, zespół antyfosfolipidowy
  • węzłów chłonnych
  • pełną diagnostykę laboratoryjną z zakresu hematologii w/w jednostek chorobowych

30 lat
Doświadczenia