O lekarzu
Rejestracja
mgr
Aneta Mikołap
Psycholog
Oferuję pomoc psychologiczną skoncentrowaną na Tobie.
Pracuję w krótkoterminowym Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej oraz w pracy z osobami w w sytuacjach trudnych. Wierzę, że każdy człowiek posiada  umiejętności i zasoby, aby poradzić sobie z kryzysami i dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.
 Z przyjemnością będę towarzyszyć Ci na tej drodze. Zapraszam do kontaktu.
Ukończyłam 5  letnie studia na kierunku Psychologia oraz szkolenie 1 stopnia i  uzupełniające w nurcie TSR.
Do każdej osoby, z którą pracuję, podchodzę indywidualnie, patrząc na nią przez pryzmat jej zasobów i mocnych stron.  Wspieram w odkrywaniu potrzeb oraz określaniu celów oraz w tworzeniu wizji zmiany. Wierzę, że w każdym człowieku już istnieją zasoby do tego, by tą wizję urzeczywistniać. Wydobywając je – towarzyszę i wspieram na drodze ku pożądanej zmianie. Ważne dla mnie jest tworzenie takiej przestrzeni, w której osoba w bezpieczny sposób może odkrywać siebie i  urzeczywistniać swój potencjał niezbędny do szczęśliwszego  życia.
Zapraszam osoby doświadczające:
  • depresji, zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych nadmiernego lęku
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • kryzysu emocjonalnego, życiowego
  • trudności w relacjach
  • wypalenia, nadmiernego  stres

30 lat
Doświadczenia