O lekarzu
prof. dr hab. n. med.
Burduk Paweł
Laryngolog

Prof. Paweł Burduk urodził się w Bydgoszczy. W 1988 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Studia ukończył z wyróżnieniem otrzymując dyplom lekarza w 1994 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza i w 1995 roku rozpoczął pracę w Klinice Otolaryngologii uzyskując tytuł specjalisty z zakresu otolaryngologii w 2000 roku. W Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 pracował od 1995 roku do końca września 2018 roku. W trakcie pracy klinicznej w 2001 roku obronił pracę doktorską nagrodzoną Nagrodą im. Profesora Jana Miodońskiego, a w 2011 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od października 2018 pełni obowiązki kierownika Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela.

Jest autorem ponad 190 artykułów i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu otorynolaryngologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chirurgii endoskopowej nosa i zatok oraz podstawy czaszki, otochirurgii, onkologii laryngologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii foniatrycznej.

Prof. Paweł Burduk brał udział w licznych kursach zagranicznych i polskich z zakresu chirurgii endoskopowej nosa i zatok, chirurgii ucha, onkologii laryngologicznej i chirurgii rekonstrukcyjnej. Jest wykładowcą i instruktorem na kursach chirurgii endoskopowej nosa i zatok. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w Londynie, Dubaju i Amsterdamie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego, European Head and Neck Society, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii. Od 2004 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a od 2018 pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL. W latach 2014-2016 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a obecnie jest Skarbnikiem Zarządu Głównego. W latach 2019-2021 pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Onkologicznej PTORL.

30 lat
Doświadczenia