O lekarzu
doctor
Rejestracja
mgr
Kurek Karolina
Położna

NA CZYM POLEGA OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ PODCZAS CIĄŻY?

Bezpłatna opieka położnej środowiskowej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przysługuje każdej kobiecie w ciąży już od 21 tygodnia ciąży. Opieka ta polega na spotkaniach edukacyjnych. Jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjentki (w uzasadnionych przypadkach). W celu możliwości skorzystania z nich, należy przed 21 tygodniem ciąży wypełnić deklarację, którą można pobrać i złożyć w rejestracji POZ lub wypełnić na miejscu.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ NA SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH Z POŁOŻNĄ?

Spotkania edukacyjne z położną środowiskową są trochę jak indywidualna szkoła rodzenia. Każda przyszła mama jest w nieco innej sytuacji, ma inne uwarunkowania, problemy, odczucia czy oczekiwania wobec porodu. Spotkania z położną środowiskową pozwalają podejść do każdej  pacjentki indywidualnie.

Na spotkania edukacyjne możesz przyjść ze swoją listą pytań i rozwiać wątpliwości dotyczące ciąży, porodu i połogu. Z położną warto porozmawiać o wyborze szpitala do porodu, omówić plan porodu, możliwości łagodzenia bólu porodowego i rodzaju znieczulenia, a także jakiekolwiek inne kwestie, które nurtują ciężarną.

JAK WYGLĄDA OPIEKA POŁOŻNEJ PO PORODZIE?

Po porodzie w ramach NFZ przysługują wizyty położnej środowiskowej w domu. Najczęściej to Szpital zgłasza urodzenie dziecka do Przychodni.

Pomoc położnej środowiskowej po porodzie polega na:

  • Doradztwie odnośnie karmienia piersią i laktacji,
  • Omówienia opieki nad noworodkiem, kąpiel, noszenie, układanie dziecka do snu,
  • Ocena prawidłowego rozwoju noworodka,
  • Edukacja w zakresie szczepień ochronnych,
  • Porady dotyczące odżywiania się i dbania o siebie w połogu.

O mnie:

Pierwsze kroki w zawodzie położnej stawiałam na oddziale fizjologii i patologii noworodka wraz z położnictwem oraz intensywnej terapii noworodka. Obecnie pracuję jako położna środowiskowa-rodzinna.

Staram się w praktyczny sposób edukować pacjentki w zakresie przygotowania do porodu, połogu
 i opieki nad dzieckiem. Młodzi rodzice mają we mnie profesjonalne wsparcie w pierwszych tygodniach życia dziecka.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum
 w  Bydgoszczy oraz otrzymałam tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego.

Mój zawód zobowiązuje do ciągłego rozwoju, dlatego uczestniczę w licznych konferencjach oraz kursach dokształcających.

Prywatnie Mama Poli 🙂

Telefon kontaktowy: 792 604 870

mgr Karolina Kurek

Położna

30 lat
Doświadczenia