O lekarzu
Rejestracja
mgr, spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Roszak-Wieromiej Karolina
Pielęgniarka

30 lat
Doświadczenia