O lekarzu
lek.
Ślifierz-Piotrowska Elżbieta
Gastroenterolog

30 lat
Doświadczenia