Szczepimy przeciw Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu

Do KZM najczęściej dochodzi podczas wkłucia się w skórę
zainfekowanego kleszcza. U większości ludzi infekcja nie wywołuje zauważalnych objawów choroby.

Jeżeli pojawią się objawy sytuacja staje się dużo trudniejsza. Początkowo mogą przypominać typowe objawy grypy: gorączka, bóle głowy i stawów. W poważniejszych przypadkach KZM rozwija się w zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. W takich przypadkach nie tylko opony mózgowe (membrany otaczające mózg i rdzeń kręgowy) są dotknięte chorobą, ale również głębokie struktury w mózgu, w rdzeniu kręgowym z zajęciem często korzeni nerwów. Może to prowadzić do zaburzeń świadomości, zaburzeń mowy i trudności w połykaniu, lub porażeń kończyn. W najpoważniejszych przypadkach dochodzi do zaburzeń oddychania.

Co piąty z zarażonych, którzy przeszli ostrą klinicznie progresję KZM, będzie cierpiał z powodu długotrwałego lub trwałego uszkodzenia neuropsychologicznego.

Wyleczenie KZM nie jest obecnie możliwe. Nie ma znanych leków, które zwalczałyby wirusa. Leczenie KZM jest ograniczone do łagodzenia jego objawów, czyli uśmierzania bólu i obniżania gorączki. Nawet szybkie usunięcie kleszcza nie zapewnia ochrony, ponieważ wirus KZM znajduje się w ślinie kleszcza i zakaża cię w momencie wkłucia w skórę. Jedynym pewnym zabezpieczeniem przeciw KZM, na którym można polegać, jest szczepienie.

Więcej na temat szczepień dostępnych w naszej placówce TUTAJ