Pracujemy normalnie

Przypominamy, że pracujemy normalnie. Jedyną zmianą jest większy rygor sanitarny mający zapewnić Państwa bezpieczeństwo. Prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu i stosowanie środków ochrony osobistej.