Położna

Położna POZ – mgr Karolina Kurek

Pierwsze kroki w zawodzie położnej stawiałam na oddziale fizjologii i patologii noworodka wraz z położnictwem oraz intensywnej terapii noworodka. Obecnie pracuję jako położna środowiskowa-rodzinna.

Staram się w praktyczny sposób edukować pacjentki w zakresie przygotowania do porodu, połogu
 i opieki nad dzieckiem. Młodzi rodzice mają we mnie profesjonalne wsparcie w pierwszych tygodniach życia dziecka.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum
 w  Bydgoszczy oraz otrzymałam tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego.

Mój zawód zobowiązuje do ciągłego rozwoju, dlatego uczestniczę w licznych konferencjach oraz kursach dokształcających.

Prywatnie Mama Poli 🙂

Telefon kontaktowy: 792 604 870

mgr Karolina Kurek

Więcej: TUTAJ