PORADNIE

Psychologiczna

Psycholog
mgr
Aneta Mikołap
Oferujemy pomoc psychologiczną skoncentrowaną indywidualnie na Tobie.
Mgr Aneta Mikołap pracuje na zasadzie krótkoterminowego Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej oraz w pracy z osobami w w sytuacjach trudnych. Wierzy, że każdy człowiek posiada  umiejętności i zasoby, aby poradzić sobie z kryzysami i dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.
 Z przyjemnością będzie towarzyszyć Ci na tej drodze. Zapraszamy do kontaktu.
Ukończyła 5  letnie studia na kierunku Psychologia oraz szkolenie 1 stopnia i  uzupełniające w nurcie TSR.
Do każdej osoby, z którą pracuje, podchodzi indywidualnie, patrząc na nią przez pryzmat jej zasobów i mocnych stron.  Wspiera w odkrywaniu potrzeb oraz określaniu celów oraz w tworzeniu wizji zmiany. Wierzy, że w każdym człowieku już istnieją zasoby do tego, by tą wizję urzeczywistniać. Wydobywając je – towarzyszy i wspiera na drodze ku pożądanej zmianie. Ważne dla niej jest tworzenie takiej przestrzeni, w której osoba w bezpieczny sposób może odkrywać siebie i  urzeczywistniać swój potencjał niezbędny do szczęśliwszego  życia.
Zapraszamy osoby doświadczające:
  • depresji, zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych nadmiernego lęku
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • kryzysu emocjonalnego, życiowego
  • trudności w relacjach
  • wypalenia, nadmiernego  stres

30 lat
Doświadczenia