Rejestracja i informacja:
PORADNIE

Medycyny pracy

Specjalista Medycyny Pracy
lek.
Pastuszak Paweł
Pielęgniarka
Kicińska Joanna
Rejestracja i informacja:
 •  medycynapracy@intercor.pl
 •  tel.: 785-620-425
Badania profilaktyczne pracowników wykonujemy wyłącznie na podstawie umowy zawartej z pracodawcą – dotyczy tylko badań:  wstępnych,  okresowych  i  kontrolnych.

Zakres usług:
 • Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Badanie kandydatów na kierowców i kierowców (w tym transport drogowy)
 • Badanie do pracy w klimacie tropikalnym i zimnym
 • Badanie do morskiego i śródlądowego świadectwa zdrowia
 • Badanie do prac podwodnych
 • Badanie do pracy w promieniowaniu jonizującym
 • Badanie do pozwolenia na broń
 • Badanie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Badanie do wpisu na listę pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Badanie sędziów, prokuratorów oraz kandydatów/członków rad nadzorczych
 • Badanie pracowników wykonujących pracę w obrębie czynnych torów kolejowych
 • Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Badanie detektywów
 • Badanie OSP

Materiały do pobrania:

30 lat
Doświadczenia