Kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i naczyń u dorosłych.

 • Rozpoznawanie ryzyka chorób sercowo naczyniowych, leczenie usuwalnych czynników ryzyka, edukacja prozdrowotna
 • Diagnostyka i lecenie choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej), diagnostyka nieinwazyjna, kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia), prowadzenie pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych i po operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy), po zawale serca
 • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, kwalifikacje do zabiegów ablacji, wszczepienia stymulatora, wszczepienia kardiowertera, zamknięcia uszka lewego przedsionka
 • Leczenie pacjentów z wadami serca, kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych i prowadzenie pacjentów po operacjach zastawkowych, kwalifikacja do operacji przezskórnego wszczepienia zastawek serca
 • Konsultacje przed operacjami poza sercowymi u pacjentów z chorobami serca i naczyń. Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej

Dla dorosłych Pacjentów dysponujemy wysokiej klasy aparaturą:

 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Echo serca
 • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Natychmiastowe badanie wskaźnika INR
 • USG doppler naczyń

Specjaliści:

 • lek. med.

  Borsuk
  Alina

 • lek. med

  Jaraczewska
  Justyna

 • lek. med.

  Karwowski
  Józef

 • lek. med.

  Kuczyński
  Andrzej

 • lek. med.

  Malecha
  Wiesław

 • dr n. med. – kardiochirurg

  Missima
  Maurycy

 • lek. med.

  Narewska
  Alicja

 • dr n. med.

  Pączkowska
  Bożena

 • dr n. med.

  Ruchalski
  Michał

background

30 lat
Doświadczenia