Poradnia pracuje w w ramach kontraktu z NFZ.

Poradnia zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i naczyń u dorosłych.

  • Rozpoznawanie ryzyka chorób sercowo naczyniowych, leczenie usuwalnych czynników ryzyka, edukacja prozdrowotna

  • Diagnostyka i lecenie choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej), diagnostyka nieinwazyjna, kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia), prowadzenie pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych i po operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy), po zawale serca

  • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, kwalifikacje do zabiegów ablacji, wszczepienia stymulatora, wszczepienia kardiowertera, zamknięcia uszka lewego przedsionka

  • Leczenie pacjentów z wadami serca, kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych i prowadzenie pacjentów po operacjach zastawkowych, kwalifikacja do operacji przezskórnego wszczepienia zastawek serca

  • Konsultacje przed operacjami poza sercowymi u pacjentów z chorobami serca i naczyń. Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej

Dla dorosłych Pacjentów dysponujemy wysokiej klasy aparaturą i wykonujemy badania:

30 lat
Doświadczenia